Semifinále s českou účastí :)

Semifinále MS20 nakonec s českou účastí :D