Slavnostní uzavření

Je nepravedlivý, že se slaví jen otevření staveb. mělo by se slavit i jejich uzavření kvůli rekostrukci.